• service AVG Proof Klanten Generatie

  €797 éénmalig

  Bouw het fundament om te voldoen aan de 7 AVG plichten.

  broken image
 • Omschrijving

   

  Sinds 25 mei 2018 heeft elke organisatie een verantwoordingsplicht gekregen. Je organisatie moet kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet moet burgers in de hele Europese Unie meer controle geven over de persoonsgegevens die organisaties verzamelen.


  Je hebt de verplichting om verantwoording af te leggen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. Dit principe gaat verder dan het bijhouden van persoonsgegevens. Met documenten moet je laten zien dat je de juiste organisatorische- en technische maatregelen hebt genomen en hoe je die maatregelen hebt geïmplementeerd.
   

  Met deze service kun je de Autoriteit Persoonsgegevens en potentiële klanten laten zien dat je bezig bent om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


  Deze service zet het basis fundament neer, zodat je de VERANTWOORDINGSPLICHT (1) kunt aantonen met een privacyverklaring en verwerkingsregister.

   

  Wat mag je verwachten?

  • Inventarisatie van persoonsgegevens welke verwerkt worden in de verschillende databestanden
  • Opzetten van verwerkingsregister, waarin de inventarisatie wordt vastgelegd in Google Sheets of Excel. om te voldoen aan de DOCUMENTATIEPLICHT (2)
  • Opzetten van basis procedure om te voldoen aan MELDPLICHT (3) van datalekken
  • Privacyverklaring goed leesbaar geschreven in Google docs en Word om te voldoen aan de INFORMATIEPLICHT (4)
  • Opzetten basis procedures om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen op de uitoefening van hun recht op inzage en vergetelheid, hiermee voldoe je aan de INZAGE&CORRECTIEPLICHT (5)
  • Inventariseren genomen maatregelen voor beveiliging van de persoonsgegevens om te voldoen aan de BEVEILIGINGSPLICHT (6)
  • Inventariseren of alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden opgeslagen om te voldoen aan de ZORGVULDIGHEIDSPLICHT (7)

  Wat hebben we van je nodig?

   

  Een afspraak van een half uur voor de inventarisatie van de beheerde persoonsgegevens. Via mobiel, skype of hangout. Het gaat erom antwoorden te krijgen op de volgende onderwerpen.

  • Welke persoonsgegevens worden bewaart en waar?
  • Vallen de persoonsgegevens onder een verhoogd privacy risico?
  • Voldoet de verwerking persoonsgegevens aan één of meer wettelijke grondslagen?
  • Op welke wijze worden de persoonsgegevens beveiligd?
  • Worden alleen strikt noodzakelijke persoonsgegevens opgeslagen?
 • Veel gestelde vragen?

  Voldoen wij met deze service volledig aan de AVG?

  Met de service kun je bij een verzoek van de AP gedocumenteerd laten zien dat je bezig bent met de AVG en hebt nagedacht om aan de 7 AVG plichten te voldoen.

  Is de Privacyverklaring door een jurist gecontroleerd?

  De Privacyverklaring moet in begrijpelijk Nederlands zijn geschreven. We gebruiken de privacy generatie tool van veilig internetten, deze is voor de meeste ondernemingen zeer geschikt.

  Is deze service voor alle soorten persoonsgegevens?

  Deze service is alleen geschikt voor gewone persoonsgegevens. Voor bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens gelden strengere eisen die buiten deze service vallen.

  Is er een startup fee?

  Er is een nul komma nul setup fee. Wat is afgesproken betaal je, niet meer

  Wie en wanneer betaal ik?

  Je ontvangt voor deze service een eerste factuur van 60% en betaald deze. Na ontvangst maken we de inventarisatie afspraak. Na de oplevering ontvang je de resterende factuur van 40%.